Library

Book Review – ลูกอีสาน by คำพูน บุญทวี

 

Review by Ms Muay

  •     Genre – Fiction
  •     Audience – Year 7 – Year 13
  •     Rating – 9/10

ลูกอีสาน เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรท์ ประจำปี 2522 เขียนโดย คำพูน บุญทวี ผู้แต่งซึ่งเป็นชาวอีสานโดยกำเนิด เขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่พบเห็น และเกร็ดชีวิตเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครหลักคือ เด็กชายคูน ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว มีพ่อ แม่ ลูก3คน ในชนบทของภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้พวกเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบาก ต้องหาอาหารตามธรรมชาติทุกอย่างที่กินได้ น้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและหายาก เมื่อความแห้งแล้งมาเยือน ฝนไม่ตกลงมาหลายเดือน ชาวนาไม่สามารถปลูกข้าวได้ตรงตามฤดูกาล ข้าวสารที่มีอยู่ก็เริ่มน้อยลงทุกที ครอบครัวอื่นในหมู่บ้านก็เริ่มอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่ แต่ครอบครัวของเด็กชายคูนและเพื่อนสนิท ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้น เพราะเขามีพ่อและแม่ที่เอาใจใส่ ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อภัยและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา แม้จะยากจนอย่างไร เด็กชายคูนก็ได้เข้าเรียนในระดับการศึกษาประชาบาล วัด ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจยังเป็นสถานศึกษาให้แก่เด็กในหมู่บ้านอีกด้วย เด็กชายคูนมีเพื่อนสนิทชื่อจันดี ผู้เป็นคู่หูในการทำอะไรด้วยกันตาม ประสาเด็กผู้ชาย แล้วยังมีครอบครัวของทิดจุ่นและพี่คำกอง สองสามีภรรยา เป็นต้น  และถึงแม้ความเป็นอยู่ของพวกเขาจะแร้นแค้นเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแห้งแล้งลงไปเลยนั่นคือคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิตของชาวอีสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ค่านิยมทางสังคม รวมถึง ข้อคิดที่น่าสนใจในการดำรงชีวิตของชาวชนบทในสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพฯ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน พร้อมภาคผนวกและภาพประกอบ ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและคำศัพท์ได้อย่างชัดเจนขึ้น

No comments yet

Student Review – The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald

Review by Ne Ne, 10HL

Click for more information on this title

  • Genre – Modern Classic
  • Audience – Year 9 – Year 13
  • Rating –

One thing I particularly like about The Great Gatsby is the style of writing the atuhor has employed. I have often been told to beware of using adverbs to excess whilst writing, and I agree with that advice – an immoderate amount of adverbs in a narrative can become rather tedious to read.  But that is definitely not the case with The Great Gatsby.  Practcically every other word in the entire novel is an adverb, and yet Fitzgerald has managed to create an absolutley breath-taking form of lyricism, which kept me completely engaged to the story.

I initially disliked the title of this book, as I thought it sounded rather pretentious.  But only after having read the book, do I now realize how absolutely brilliant it is.  The moniker “The Great Gatsby” gives me the impression of a circus act – perhaps a trapeze artist or a magician – someone operating under a facade or a pseudomym, which is exactly what Gatsby was doing.  Furthermore, the irony of the fact that the book is entitled “The Great Gatsby” even though that is not the man’s actual name amuses me.

I have rather mixed feelings about Daisy Buchanan.  Her husband Tom, I despised.  But Daisy… I’m not quite sure how to feel about her.  She’s blatantly shallow and frivolous (she cried over shirts at one point during the book), but she also says a lot of interesting things (“I hope she’ll be a fool!”).  I think I loved her as a plot device, but disliked her a character.  In addition to this, I thought Gatsby’s feelings for her were very intresting.

I believe that Gatsby was not actually in love with Daisy, but rather, the idea of her.  Daisy represented everything he ever wanted as a child while growing up in poverty.  She was wealthy, elegant, and beautiful.  To him, she was perfect.  But in actuality, she is far from that.  Sure, Daisy was affluent and charming, but she was also shallow, materialistic, and cynical.  But Gatsby will never see that.  He had spent years apart from her, and during that time, he had built up a beautiful but wholly unrealistic image of her in his mind.  Her real nature is exposed when she allows Gatsby to take the blame for killing Myrtle, even though she was the one driving the car. 

Moreover, I found the green light at the end of the bay to be one of the most beautiful pieces of symbolism I have ever had the pelasure of reading.  One partciular aspect of the book that completely befuddles me, however, are the eyes of Dr. TJ Eckleberg.  After much speculation, I’ve come to think of him as an omnipotent entity, watching over the America of that time, and scrutinising the people for the hollownes and moral corruption of their society.

Ne Ne, 10HL.

1 comment

Library services in the Christmas holiday

The Christmas holidays are coming, but there will still be plenty of new ways to get something new to read at the library!

Holiday opening

The library will be open on one morning in the holiday for families to come and borrow new library books.  We’ll be open on Wednesday 21st December, 8.30-11.30am.  All students must be accompanied by a parent/carer who stays throughout – we will not be responsible for children at any time.

Ebooks

We have ebooks for children to read too!  For Junior children, we have Tumblebooks, where they can read online and listen to great quality audio of stories read aloud.  Whilst Tumblebooks is mainly for EY1-Y3 children, there are also some longer books in the Readalong section that are good for KS2 children.  Tumblebooks log-in details can be found on the library blog at http://blogs.shrewsbury.ac.th/library/online-resources-for-junior-students/

For Senior students we have Overdrive downloadable ebooks!  These can be downloaded for free onto any Apple, Blackberry or Android smartphone/reading device.  There’s a great selection of teen and adult fiction, along with some entertaining Science and Economics books.  There’s more information about how Overdrive works at http://blogs.shrewsbury.ac.th/library/2011/11/08/get-your-downloadable-ebooks-here/.  To get started, download the free app Overdrive Media Console from your normal app store and send Ms Crimp a studywiz message to ask for your username and password. 

Books already borrowed?

All books borrowed last week and this week can be kept over the Christmas holiday, and are due back at the start of next term.  Teachers and parents, remember that you can borrow books for yourself as well!

Research project to complete?

We recommend using the library’s online resources to get your information – these are great, trustworthy resources such as World Book Online that are easy to access.  For details follow the links on the left side of the library blog.

Any questions?

You can send Ms Crimp a message in Studywiz at any point during the holiday – she may take a few days to reply but she will try to check this regularly. 

 

No comments yet

Page 89 of 92:« First« 86 87 88 89 90 91 92 »