นับถอยหลังสู่การแสดงสุดพิเศษจากนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ อาทิ การแสดงสุดสาครตามหาพ่อจากน้อง ๆ อนุบาลและพี่ประถม การแสดงดนตรี รำ โขน และการอ่านทำนองเสนาะจากพี่ ๆ มัธยม ณ Memorial Hall ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-16.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ